Hotline: 0968 268 183
Giỏ hàng 0 item(s)
0 item(s)
QC
 

Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 1,6 tỷ USD

Đề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt. Đặt chỉ tiêu duy trì xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ tăng trưởng 10-12%. Phấn đấu đến năm 2015 đạt mức 1,6 Tỷ USD

Đề án xác định mục tiêu chính chủ yếu nhắm vào những mặt hàng lợi thế của Việt Nam. Tập chung vào những sản phẩm truyền thống, Nguyên liệu sẵn có ....

Để có thể thực hiện tốt đề án nếu trên Bộ Nông Nghiệp & PT Nông Thôn cũng đã đưa ra một số biện pháp cụ thể cần thực hiện:
- Tập chung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bền vững. Ưu tiên các vùng chuyên canh gắn kết với phát triển kinh tế hộ gia đình, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có vừa nâng cao thu nhập cho các gia đình ở nông thôn
- Chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, phát triển làng nghề tiêu biểu. Ưu thế của các mặt hàng truyền thống là vốn đầu tư thấp, thu hồi nhanh, người dân có kinh nghiệm lâu đời sẽ cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất
- Cần đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khuyến khích tầng lớp lao động trẻ phát triển truyền thống của cha ông, tránh để mai một những kỹ thuật quý báu mà các nghệ nhân thế hệ trước đã đúc rút được